Проектът EuropeAid/113343/D/SV/BG “Техническа помощ за подготовката на стратегия за назначаване и професионална квалификация на магистрати...
Туининг проект BG/2004/IB/JH//01 “Усъвършенстване на гражданския и наказателния процес” се осъществява съвместно от Министерството на...
Туининг проекти BG03/IB/JH/01-А и 01-В по ФАР проект “Реформа на гражданското и наказателното производство” (2004-2006)...
Туининг проект BG02/IB/JH/03 “Подобряване на административното правосъдие с оглед борбата срещу корупцията” бе насочен към...