Това обучение акцентира върху методите за обучение на възрастни. То се организира в рамките на 2 модула и към средата на 2006 г. обхваща общо около 90 магистрати – преподаватели към НИП, които са го посетили за периода 2002 – 2006 г.

Skip to content