Семинарът “Основи на европейското право” бе въведен през март 2001г. ААМР оказа съдействие за организирането на дидактически курс за преподавателски умения на преподавателите по европейско право през същата година. От 2002 г. до края на 2004г. Американската агенция за международно развитие (материално и методологично) в обученията по европейско право – както по базовите, така и по всички специализирани теми. През 2003 г. и 2004 г. бяха проведени и курсове по юридически английски език с акцент върху европейското право.

Skip to content