• За периода 1999-2003 преките инвестиции на ААМР за обучение на магистрати в България са над 630 000 щатски долара;
  • За периода 2004 – 2005г. – 365 000 щ.д., в които се включва и ремонтът на сградата на Националния институт на правосъдието;
  • За периода 2005-2007 г. се предвиждат още 350 000 щ.д.  за обучението на съдии и съдебни служители.

Skip to content