Семинарът “Основи на европейското право” бе въведен през март 2001г. ААМР оказа съдействие за организирането...
През 2001-2004г. ААМР финансира практически 80% от семинарите  в текущо обучение. Общо мероприятията за периода...
Това обучение акцентира върху методите за обучение на възрастни. То се организира в рамките на...
Консултант от IDLI проведе поредица от обучения по мениджмънт за персонала на ЦОМ. Наред с...