Над 40 представители на професионалната общност – административни ръководители на органи на съдебната власт, съдии,...
16.03.2022 Над 60 представители на професионалната общност – административни ръководители на органи на съдебната власт,...
На 16.03.2022 г. (сряда) в зала 201, НИП ще се проведе представяне на анализа „Използване...
        На 27 март 2020 г. бе подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01 за...