На 8 – 9 юни 2023 г. НИП организира обучение на тема „Приложение на Европейската...
Практически проблеми и предизвикателства в съдебните производства с участието на деца бяха обсъдени на първата...
В края на м. март 2023 г. Националният институт на правосъдието разработи Ръководство за управление...