На 25 февруари 2021 година от 11,00...
В периода 22.03 – 22.04.2021 г. Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение...
На 12 февруари 2020 година между директора на НИП и ръководителя на Програмния оператор на...