Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в семинар на тема „Европейски граждански процес”, който ще се проведе на 11 и 12 ноември 2020г. във Флоренция, Италия.

 

1. Дати и място на провеждане на семинара
11-12 ноември 2020г. , Флоренция, Италия
2. Информация за семинара и работни езици
Подробна информация за семинара можете на намерите на страницата на събитието.
Работният език на семинара е английски.
3. Критерии за участие
• Владеене на английски език на ниво В2 и С1.
• Приоритет ще имат магистрати, които не са участвали в обучения в чужбина през последните 6 месеца и не са класирани за участие в други предстоящи обучения в чужбина.
4. Заявление за кандидатстване
Заявките за участие се попълват електронно в срок до 14 август 2020г. (петък).
Класираните кандидати ще получат информация директно от Европейската мрежа за съдебно обучение. Моля спазвайте стриктно указанията относно условията и сроковете за организация на пътуването и престоя.
Лице за контакт: Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, телефон: 02 9359 152, ел.поща: k.tzakova@nij.bg 

Skip to content