nfa-logo

От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от поредицата “Знанието е сила”: “Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред първата инстанция” и “Ръководство на наказателен съдебен състав. Производства пред въззивната инстанция”.


След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

Skip to content