Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г. и въведената с...
На 8 – 9 юни 2023 г. НИП организира обучение на тема „Приложение на Европейската...
Практически проблеми и предизвикателства в съдебните производства с участието на деца бяха обсъдени на първата...