По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014...
По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014...
Магистрати, съдебни обучители, адвокати и други правни специалисти взеха участие в дискусията със съдия Йонко...