На 15.02.2021 г. в ЦАИС ЕОП е публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка...
На 25 септември 2020 г. представители на Норвежката съдебна администрация (НСА) представиха на екипа на...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...
На 20 юли 2020 г. се проведе първата среща на работната група за създаване на...