ВТОРИ ФОРУМ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ПРАВА НА ЧОВЕКА 20 – 22 април 2015 г., София...
Заключителната присъствена среща към дистанционното обучение на тема „Семейно право и права на човека”, организирано...
    Успешно  приключила  дейност  1.1 „Обучение на обучители” , осъществена в рамките на проект...