Обучението на магистратите по европейско право бе доразвито по хоризонталния проект за обучение на съдии...
Хоризонталният проект “Укрепване върховенство на закона” (2001 – 2003), съвместно с Холандския център за международно...
През периода 2000-2004г. е проведено Модулно начално обучение на всички новоназначени съдии в страната. То...
Семинарът “Основи на европейското право” бе въведен през март 2001г. ААМР оказа съдействие за организирането...