Knowledge grows together with us

В периода 10-11 ноември 2022 г. в гр. София Националният институт на правосъдието беше домакин на обучение на тема „Комуникационни умения“. Генералният секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение съдия Маркус Брюкнер откри събитието с пожелание семинарът да инициира дискусия и обмен на професионален опит и добри практики между участниците – български магистрати и техни колеги от Румъния, Полша, Унгария, Италия, Португалия, Испания, Нидерландия и Албания.

Международният лекторски екип под ръководството на съдия Филип Ростант от Съдебния Колеж на Англия и Уелс включваше изтъкнати лектори, магистрати и експерти в областта на комуникацията от Великобритания и Португалия. 

Skip to content