Knowledge grows together with us

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
18-19 октомври 2023 г., Солун, Гърция„Трансгранични аспекти на трудовото право в ЕС“ (на английски език)Магистрати21 август 2023 г.
ID на събитието: 3925
24-25 октомври 2023 г., Неапол,  Италия„Международно сътрудничество по наказателни дела: трафик на хора” (на английски език)Магистрати и съдебни служители23 август 2023 г. ID на събитието: 3926
25-26 октомври 2023 г., Люксембург„Преюдициално производство“ (английски език)Магистрати и съдебни служители24 август 2023 г. ID на събитието: 3927
6-10 ноември 2023 г., Будапеща,  Унгария„EМСО-CEPOL – Финансови разследвания. Фондове от следващото поколение на ЕС” (на английски език)Магистрати29 август 2023 г. ID на събитието: 3928

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content