Knowledge grows together with us

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
19-21 септември 2023 г., Букурещ, Румъния“Курс по правен английски, гражданскоправна терминология” (на английски език)Магистрати и съдебни служители21 юли 2023 г. ID на събитието: 3878  
20-21 септември 2023 г., Рига, Латвия„Опитът на Латвия и ЕС в областта на мерки за превенция за борба с трафика на хора“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители21 юли 2023 г. ID на събитието: 3879  
26-27 септември 2023 г., Трир,  Германия“Право на околната среда” (на английски език)Магистрати20 юли 2023 г. ID на събитието: 3880
5-6 октомври 2023 г., Лайпциг, Германия„Европейска заповед за разследване. Практически аспекти“ (английски език)Магистрати20 юли 2023 г. ID на събитието: 3881
24-25 октомври 2023 г., Барселона,  Испания„Човешките и основните права през 21-ви век: диалогът между националните и европейските съдилища“ (на английски)Магистрати и съдебни служители21 юли 2023 г. ID на събитието: 3882

Изискване към участниците е да владеят английски или френски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Skip to content