Knowledge grows together with us

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

Дати и място на провежданеНаименованиеЦелева аудиторияСрок и линк за заявяване
11-12 април 2024г., Барселона, Испания“Стълкновение на закони/многостепенна защита при прилагането на основните права”съдии18 януари 2024г., Линк за заявяване в ИСУПО
18-19 април 2024г, Виена, Австрия“Приложимост и действие на Хартата на ЕС за основните права в националните производства” магистрати и съдебни служители25 януари 2024г., Линк за заявяване в ИСУПО
28-29 март 2024г., Солун, Гърция“Етичен кодекс на съдебните служители. GDPR “съдебни служители25 януари 2024г., Линк за заявяване в ИСУПО
8-10 април 2024г., Трир, Германия“Тематично езиково обучение в областта на киберпрестъпленията” (на английски език)магистрати с ниво на владеене на английски език С126 януари 2024г., Линк за заявяване в ИСУПО
20-21 март 2024г., София, НИП„Европейско законодателство в областта на миграцията“магистрати и съдебни служители31 януари 2024г., Линк за заявяване в ИСУПО
14 март 2024г. (онлайн)“Юридическият английски език в практиката на СЕС” магистрати и съдебни служители14 март 2024г. Линк за директно зявяване

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content