Knowledge grows together with us

На 19-20 септември 2024 г. в университета на град Гронинген, Нидерландия ще се проведе семинар на тема „Изкуствен интелект и държавна администрация. Събитието се осъществява в рамките на инициативата JuLIA и е насочено към магистрати и представители на школите за съдебно обучение от страните членки на ЕС.

Поканата за участие е отворена до 31 май 2024 г. като регистрация може да бъде направена на следния линк: ТУК.

Европейският изследователски проект JuLIA (Правосъдие, основни права и изкуствен интелект/ се осъществява с финансовата подкрепа на програма Правосъдие на ЕС и се изпълнява от 11 европейски институции, начело с Университета Помпеу Фабра, Испания. Проектът има за цел да изследва въздействието на използването на изкуствен интелект (ИИ) от органите на съдебната власт и други публични и частни институции.

Повече информация за събитието и проект на програмата може да намерите тук:

https://www.julia-project.eu/call-judges

https://www.julia-project.eu/

Всички разходи за транспорт и настаняване на участниците се покриват и възстановяват от проекта JuLIA, съобразно финансовите правила, определени от Европейската комисия.

Лице за контакт: Bruno Castro Coma

Project Manager JuLIA, bruno.castro@upf.edu

Skip to content