Knowledge grows together with us

В периода 20-21 март и 27-28 март 2023 г. Академията по Европейско право организира уебинар, посветен на законодателството и съдебната практика на ЕС, свързани с престъпленията срещу околната среда (отпадъци), връзката между наказателноправните и административните разпоредби за тези престъпления, както и основните предизвикателства пред разследването, наказателното преследване и постановяването на присъди за този род престъпления. Събитието е част от проекта на ЕРА „ Сътрудничество със съдии от страните членки в областта на екологичното право“.

Програмата на уебинара с работен език английски, включва следните теми:

·       Рамкова директива за отпадъците

·       Директива относно престъпленията срещу околната среда

·       Престъпления, свързани с движението и третирането на отпадъци (превози, депа за отпадъци)

·       Престъпления, свързани с отпадъци, вкл.с управлението на отпадъци от излезли от употреба продукти

·       Разследване, наказателно преследване и постановяване на решения във връзка с престъпления, свързани с отпадъци

·       Съдебна практика на Съда на ЕС относно престъпленията с отпадъци

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво.

Срокът за кандидатстване чрез ИСУПО е 5 март 2023 г. Одобрените кандидати ще получат линк за регистрация от Академията за европейско право.

Лице за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел.поща: k.tzakova@nij.bg 

Skip to content