Knowledge grows together with us

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в следните учебни посещения през първото полугодие на 2023 г.:

I. Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Страсбург;

II. Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург;

III. Учебно посещение в Институции на ЕС, Брюксел;

IV. Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права и Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Виена;

V. Учебно посещение в Евроджъст;

VI. Учебно посещение в Института за социална антропология „Макс Планк“.

Учебните посещения са насочени към целева аудитория от магистрати, съдебни обучители и съдебни служители с изключение на учебното посещение в Института за социална антропология „Макс Планк“, което е предназначено за магистрати. Одобрените кандидати ще получат информация от ЕМСО по електронна поща в началото на м. март 2023 г.

Заявките за участие за всички учебни посещения се попълват електронно на следния линк, не по късно от 15 декември, четвъртък, 2022 г., 19:00 ч. (източноевропейско часово време).

Подробна информация за дейностите, вкл. изисквания към кандидатите и финансови условия е публикувана в раздел „Обучения в Европа“.

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел. поща: k.tzakova@nij.bg, телефон: 02/9359 152);

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

Skip to content