Knowledge grows together with us

На 26 май 2023 г. от 9.30 ч. – 13.00 ч., в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе обучение на тема „Европейският патент с единно действие и Единният патентен съд – в действие от 1 юни 2023 г.“. Обучението се организира по инициатива на Върховния административен съд, с участието на Татяна Жилова, съдия от Административен съд София-град и първият български съдия в новия Единен патентен съд, представители на Патентното ведомство на Република България и на Европейското патентно ведомство.

За участие можете да се регистрирате до 23 май 2023 г. на следния линк: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1418

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, тел. 02 93 59 188, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

Skip to content