Knowledge grows together with us

На 15-16.11.2022 г. кандидатите за младши съдии на Националния институт на правосъдието и техните колеги от Испанската съдебна школа приложиха в действие основния инструмент за събиране на доказателства по наказателни дела между държавите членки на ЕС. Взаимно отправените европейски заповеди за разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка бяха изпълнени от компетентните органи в атмосфера на стриктно спазване на европейските и национални норми, уважение и желание за сътрудничество. 

Екипите по отделните производства в реално време обмениха информация, необходима за издаващата ЕЗР държава, съблюдаваха гаранциите за правата на свидетелите, разпитвани в изпълняващата държава, оформиха съдебните книжа по съответните действия. За втора поредна година организираните симулирани процеси предоставиха на кандидатите за младши съдии на НИП пряка възможност да контактуват с колегите си и техните преподаватели, да преценят разликите в законодателствата на държавите, да осъзнаят ценността на взаимното доверие между магистратите.

Под професионалното ръководство на съдия Ангелелина Лазарова  от Апелативен съд Варна в подготовката на  процесите взеха участие всички кандидати за младши съдии на НИП. В качеството на съдии при осъществяване на симулациите се представиха Георги Милкотев, Петър Милев, Виктория Мингова и Биляна Симчева, и испанските им колеги – Паола Родригес, Емилио Марко, Кристияна Фернандес и Мария Рохарда.

Инициативата на НИП и Испанската съдебна школа да свържат подготвените от тях съдии в съвместни симулирани процеси, е единствена в сферата на съдебното обучение в Европа и е висока оценена  в Европейската мрежа за съдебно обучение.

Skip to content