Knowledge grows together with us

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в учебни посещения през второто полугодие на 2023 г. За участие могат да кандидатстват магистрати, съдебни обучители и съдебни служители:

  1. Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Страсбург;
  2. Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург;
  3. Учебно посещение в Институции на ЕС, Брюксел;
  4. Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права, Виена;
  5. Учебно посещение в Хагската конференция по международно частно право (HCCH);

Заявките за участие за всички учебни посещения се попълват електронно на следния линк: https://exp-platform.ejtn.eu/

Преди кандидатстване, моля да се запознаете с изискванията за участие и финансовите условия.

Kрайният срок за  кандидатстване в учебните посещения е 15 май, понеделник, 2023 г., до 19:00 ч. (източноевропейско часово време).

ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидатите след посочените срокове.

I. Учебни посещения в ЕСПЧ, Страсбург

През второто полугодие на 2023 г. в ЕСПЧ ще се проведат две учебни посещения с продължителност 2,5 дни:

25-27 септември 2023 г. (предстои потвърждение) –  работен език английски

16-18 октомври 2023 г. (предстои потвърждение) – работен език английски

IIУчебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург

През второто полугодие на 2023 г. в Съда на ЕС ще се проведат две учебни посещения с продължителност 1,5 дни:

 18 – 19 септември 2023 г.– работен език английски

 13 – 14 ноември 2023 г. – работен език английски 

III. Учебно посещение в Институциите на ЕС, Брюксел

През второто полугодие на 2023 г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 3 дни:

24 – 26 октомври 2023 г. – работен език английски

IV. Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права и Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Виена

През второто полугодие на 2023 г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 2 дни:

23 – 24 октомври 2023 г. (предстои потвърждение)  – работен език английски

V. Учебно посещение в Хагската конференция по международно частно право (HCCH)

През второто полугодие на 2023 г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 2 дни. Могат да кандидатстват магистрати и съдебни служители, работещи по семейни дела. Датата на провеждане ще бъде уточнена допълнително:

Края на м. септември 2023 г. – работен език английски

Лица за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: k.tzakova@nij.bg, телефон: 02/9359 152)

Skip to content