Knowledge grows together with us

В периода 15 – 17 март 2023 г. НИП е домакин на обучение на Академията по европейско право (ERA) с участието на 29 магистрати от Белгия, България, Естония, Испания, Литва, Румъния и Финландия. В рамките на учебната програма участниците ще преминат практическо езиково обучение по трансгранична гражданска и търговска медиация, разделени на групи и под ръководството на 5 международни и национални експерти с юридически и  лингвистичен профил.

В хода на обучението участниците ще бъдат поощрявани да използват медиаторски техники и процедури, чрез разглеждане на практически казуси в областта на гражданската и търговската медиация.

Обучението се провежда по проекта на ERA „Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация“, съфинансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, по който Националният институт на правосъдието е партньор.

Skip to content