Knowledge grows together with us

13 септември 2023г., 13:00 – 15:00 часа

Във връзка с предстоящото откриване на процедурата за кандидатстване по Програмата за обмен 2024, Европейската мрежа за съдебно обучение отправя покана за участие в информационен уебинар, който ще представи начина за заявяване, крайните срокове и изискванията към кандидатите, магистрати и съдебни служители.

Събитието ще се проведе онлайн на  13 септември 2023г. от 13:00  до 15:00 часа.  

Информационен уебинар относно Програмата на обмен на ЕМСО 2024

13 септември 2023г., 13:00 – 15:00 часа

За регистрация тук

Skip to content