Knowledge grows together with us

На 8 – 9 юни 2023 г. НИП организира обучение на тема „Приложение на Европейската конвенция за правата на човека на национално ниво и в практиката на Европейския съд по правата на човека“ с участието на съдиите от ЕСПЧ Йонко Грозев, Карло Ранцони и Тим Айке. Практиката на българските съдилища ще бъде представена от съдия Красимир Шекерджиев от ВКС, съдия Сибила Симеонова и съдия Донка Чакърова от ВАС, съдия Росица Тончева от Апелативен съд Варна, заместник-председателя на СРС съдия Мария Дончева и Милена Коцева, директор на дирекция ППРБЕСПЧ в Министерство на правосъдието.

Акцентите в обучението са екстрадицията и депортирането на лица, застрашени от нечовешко и унизително третиране в страната на произход; събирането и използването на трафични данни и проследяване през Интернет; процедурни гаранции при претърсване и изземване, защита от дискриминация, гаранции за независимост на съда, защита срещу реч на омразата и свобода на изразяване.

Осигурен е превод от/на английски език.

Обучението се организира по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Заявки за участие се подават в срок до 2 юни 2023 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg.

Skip to content