Академията по европейско право, с подкрепа на Асоциацията „Приятели на ЕРА“, предоставя възможност за отпускане на  стипендии за...
В периода 15-17 февруари 2023г. Националният институт на правосъдието съвместно с Академията по европейско право (ERA) организират обучение...
В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван...