Новият Брой 8 на е-бюлетина на Националния институт на правосъдието е посветен на създаването на...