На 31 май 2022 г. в хибриден формат бяха представен анализите, разработени по проект „НИП...
Над 40 представители на професионалната общност – административни ръководители на органи на съдебната власт, съдии,...