По инициатива на Националния институт на правосъдието в периода м. юли –  м. октомври 2022 г....