В периода 24-27 ноември 2022 г. с поредица от обучителни дейности с участието на съдия...