Четири допълнителни места са налични за езиков семинар за съдии по гражданска и търговска медиация,...
В рамките на проекта на ЕРА „Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация“, съфинансиран по програма...