Международният съюз по далекосъобщения (МСД) е разработил насоки за разработване на политики в областта на защитата...