На 25 ноември 2022 г. приключи провеждането на петото електронно дистанционно обучение на Националния институт...
35 съдии, прокурори, адвокати и други представители на професионалната общност, както и експерти от Министерството...