В изпълнение на проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма...