Академията по европейско право (ERA) организира конференция на тема „Новости в областта на гражданскопроцесуалното право в...