35 съдии, прокурори, адвокати и други представители на професионалната общност, както и експерти от Министерството...
Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Дискриминация, основана на пола – основни...