Над 35 представители на професионалната общност – съдии и съдебни помощници се включиха в проведеното...