Актуално

Начало | Актуално

На 29 юни 2016 г. ще бъдат изслушани публично кандидатите за заемане на длъжността „директор на Националния институт на правосъдието”

08.06.2016

На 29 юни 2016 г. ще бъдат изслушани публично кандидатите за заемане на длъжността
„директор на Националния институт на правосъдието”

 Управителният съвет на Националния институт на правосъдието (НИП) обявява, че съгласно взетото от него на 07.06.2016 г. решение, насрочва открито изслушване на 29 юни 2016 г. (сряда) от 13.00 часа на кандидатите, отговарящи на условията за заемане на длъжността „директор на Националния институт на правосъдието”, по поредността на подаване на заявленията за участие в процедурата за избор, както следва:
 


1.  Миглена Янакиева Тачева
2.  Драгомир Николов ЙордановОткритото изслушване ще се проведе в сградата на НИП – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, ет. 2, зала № 201.

Не допуска кандидата Антон Илиев Станков за участие в процедурата за избор на директор на НИП, поради нередовност на документите.

Изслушването ще се излъчва и онлайн, като техническата информация ще бъде предоставена допълнително.

Съгласно т. 6, ал. 4 от Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието, в 7-дневен срок, считано от 08.06.2016 г., допуснатите кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на НИП, съдържаща лична мотивация за заемане на длъжността, цели за развитието и мерки за тяхното достигане, които се публикуват на Интернет страницата на НИП, ВСС и МП.

 

Приложения на допуснатите кандидати:

1.  Миглена Тачева: заявление, автобиография и данни за имущественото състояние на допуснатия кандидат
 
2.  Драгомир Йорданов:  заявление, автобиография и данни за имущественото състояние на допуснатия кандидат

 

Приложение на недопуснатия кандидат:


1. Антон Станков: заявление и данни за имущественото състояние на недопуснатия кандидат.
гр. София, 08.06.2016 г.
 

 


назад