Актуално

Начало | Актуално

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отправя покана за заявяване на домакинство на специализирани краткосрочни стажове в рамките на Програма за обмен 2017

21.04.2017

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за заявяване на домакинство на специализирани краткосрочни стажове в рамките на Програмата за обмен 2017. 

Заявилите се за участие и одобрени от ЕМСО български магистрати ще имат възможност да приемат техен колега от страна членка на ЕС за едноседмичен стаж в една от следните области:

Трудово право

Екологично право

Бежанско право

Конкурентно право

Медиация

Семейно право

Организирана престъпност

Противодействие на тероризма

Периодът за провеждане на стажа не е предварително фиксиран и се определя от участниците в програмата в рамките на 2017г.

В специализираните краткосрочни стажове могат да кандидатстват за домакинство български съдии, прокурори и следователи, които владеят говоримо чужд език и работят в някоя от по-горе изброените области. 

Срокът за заявяване на интерес към специализираните краткосрочни стажове е 27-ми април 2017г. (четвъртък) включително. 

Европейската мрежа за съдебно обучение обръща внимание, че приложеният списък теми не е изчерпателен. При интерес за осъществяване на стаж в друга област (напр, данъчно право, несъстоятелност, интелектуална собственост и др.) списъкът може да бъде допълнен.

За повече информация лице за контакт - младши експерт Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg, тел. №02/9359 118)

 

назад