Актуално

Начало | Актуално

ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ - ОБЛИГАЦИОННОПРАВНИ И ВЕЩНОПРАВНИ АСПЕКТИ", 28 - 30 юни 2017

12.05.2017
     

 

На 28 - 30 юни 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема "Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори - облигационноправни и вещноправни аспекти". 

 

Програмата на обучението е разработена с участието на съдиите от Върховния касационен съд г-жа Емилия Василева и г-жа Камелия Маринова. 
 
Обучението е насочено към повишаване на квалификацията на съдиите на районно, окръжно и апелативно ниво.
 
Програмата на обучението е разработена по проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Моля, лицата, проявили интерес да участват в събитието, да потвърдят това до 12 юни 2017 г. чрез попълване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.
 
Участниците следва да попълнят преди обучението и Въпросник за участие, достъпен на адрес: https://goo.gl/forms/08AQsC1Xp5zznET13. За попълвалите този въпросник по други обучения, не се изисква повторното му изпращане.
 
Командировъчните разходи (пътни, дневни разходи и разходи за хотелско настаняване) на участниците в обучението са за сметка на проекта.
 
Лице за контакт: Люба Райнова, програмен координатор, сл. тел. 029359126; моб. тел.:0888659562, email: l.rainova@nij.bg.
 

назад