Актуално

Начало | Актуално

176 съдии от 27 съдилища от Варненския апелативен съдебен район ще участват в обучение-зонално съвещание по актуалните промени в наказателното и търговско правораздаване

04.10.2017
     

 

 

 

Две регионални обучения в рамките на зоналното съвещание на съдиите от Варненския апелативен съдебен район ще се проведат на 6 октомври. Възстановяването на изключително полезната практика за професионално обучение на магистратите чрез зонални съвещания, провеждани по апелативните съдебни райони, се организира по инициатива на Апелативен съд-Варна, със съдействието на Националния институт на правосъдието. Събитието се реализира по проект "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинсирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

В рамките на регионалното обучение 100 наказателни съдии от целия апелативен район ще бъдат запознати с измененията в НПК, които влизат в сила от 5 ноември тази година.  Гост лектор и водещ на дискусията с тях ще бъде съдия Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия.
76 са гражданските и търговски съдии от апелативния район, които ще дискутират процесуалните и материално правни проблеми на несъстоятелността, с гост лектор съдия Костадинка Недкова от Търговската колегия на Върховния касационен съд.
 
Съдиите ще обсъдят актуалните промени в законодателството и в съдебната практика и то през призмата на изключително специфичните проблеми на съдебния регион.
 

назад