Актуално

Начало | Актуално

Обучение "Най-добрите европейски практики и стандарти, относими към алтернативите на лишаването от свобода"

02.11.2017

В периода  31 октомври  - 01 ноември 2017 г. в гр. София, хотел „Сити Авеню“ се проведе обучение на тема: „Най-добрите европейски практики и стандарти, относими към алтернативите на лишаването от свобода”. Обучението се проведе от Националният институт на правосъдието, в партньорство с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към МП и със Съвета на Европа. Това е първото съвместено обучително събитие, организирано в рамките на проект „Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) (с фокус върху реформата в затворите)”, финансиран от Доверителния фонд за правата на човека на СЕ. 

 

Събитието събра на едно място магистрати и служители на ГД „Изпълнение на наказанията” (15 съдии и 15 пенитенциарни служители). Представиха се практиките на различни държави, с фокус върху европейските стандарти по отношение на алтернативните мерки на задържането и използваните подходи в работата с правонарушителите. Разгледаха се проблеми,  свързани с изпълнение на условните присъди и условното предсрочно освобождаване, възстановителното правосъдие и електронния мониторинг.

 

 

Лектори на обучението бяха международен екип от експерти с участието на международните консултанти към СЕ, г-жа Яна Сперо и г-н Павел Стерн, и г-жа Росица Тончева, съдия в Апелативен съд-Варна.  Презентаторите на Съвета на Европа представиха пробационните практики на Хърватската и Чешката пробационни служби и направиха сравнение в нормативното им разписване от гледна точка на установените практики в други страни-членки на Съвета на Европа.  Съдия Тончева очерта нормативната уредба на пробацията и практиката, свързана с условно-предсрочното освобождаване от местата за лишаване от свобода. 

  
В проведените дискусии участниците в обучението обсъдиха алтернативите на лишаването от свобода, както и предизвикателства на базата на натрупания опит.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назад