Актуално

Начало | Актуално

НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

05.02.2018

Излезе от печат практическото помагало на НИП в помощ на българските магистрати и юристи. Анализирайки правната система на Европейския съюз в контекста на българската съдебна практика, помагалото е своеобразна настолна книга за професионалната общност в прилагането на правото на Европейския съюз.

 

Подготовката и публикуването на изданието се осъществи по проекта на НИП "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Авторите на изданието - Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския съюз, Евгени Танчев, генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС, проф. Жасмин Попова, и гл. ас. Станислав Костов - са водещи експерти в областта на европейското право с изключителен принос в подготовката на българските юристи за осъществяването на ефективния диалог между Съда на ЕС и националните съдилища.

 

Националният институт на правосъдието ще разпространи изданието сред кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи и участниците в текущите форми на обучение на Института.

 

Електронен формат на изданието е достъпен във виртуалната библиотека на НИП, Портал за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес:http://e-learning.nij.bg.

 

Очаквайте следващите части на помагалото, в които ще бъдат разгледани специфичните гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти  на прилагането на правото на Европейския съюз.

 

назад