Актуално

Начало | Актуално

ФИНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

08.05.2018
В изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски и френски език” в рамките на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, публикуваме финалното разпределение на участниците по градове и групи за предстоящите присъствени езикови курсове по английски и френски език. 
 
Разпределението е извършено от изпълнителя на дейността "ЦЕБО-99" ООД - "Училища ЕВРОПА", така че да се отговори в максимална степен на изискванията и възможностите на участниците.
 
Началните дати на провеждане на обученията ще бъдат обявени на интернет страницата на НИП в кратки срокове. Моля следете раздел „Проект по ОПДУ 2017", подраздел "Чуждоезиково обучение”, на електронната страница на НИП за допълнителна информация.  

назад