Актуално

Начало | Актуално

Предоставяне на електронни дистанционни обучения по английски и френски език без присъствена част

04.06.2018
     

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следните електронни дистанционни обучения без присъствена част:

 

• Електронни дистанционни общообразователни езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2(самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

• Електронни дистанционни общообразователни езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа.

 

Продължителността на обучението е 3 месеца.

 

Изпълнител на дейността е Езиков център „Берлиц” – София (www.berlitz.bg).

 

Курсове по юридическа терминология не се предлагат.

 

Класирани участници в присъствените чуждоезикови обучения по проекта нямат право да участват в електронните дистанционни обучения.

 

Повече информация за дейността можете да откриете в раздел „Проект по ОПДУ 2017”, подраздел „Чуждоезиково обучение” 

 

 


назад