Актуално

Начало | Актуално

Онлайн обучение на Академията за европейско право на тема „Променящата се роля на националния съдия при решаването на казуси, свързани с държавни помощи в ЕС”

05.07.2018

 Националният институт на правосъдието ви кани да участвате в онлайн обучение на Академията за европейско право (ERA) на тема „Променящата се роля на националния съдия при решаването на казуси, свързани с държавни помощи в ЕС”. 

 

Курсът е предназначен за съдии, съдебни помощници и други обучаеми, практикуващи в областта на държавните помощи.

 

Интерактивният курс има за цел представи по нов начин ролята на националния съдия при прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи. Наред с това  обучението ще обогати познанията относно практиката на Съда на ЕС относно задачата на националните съдии при прилагането на правилата на ЕС за държавните помощи, както и ще представи актуалните промени, свързани с осъвременяване на концепцията за държавните помощи (SAM).

 

Основните теми от курса са насочени към: очертаване на незаконната държавна помощ в законодателството на ЕС, модернизиране на правилата на ЕС за държавните помощи, засягащи националните съдилища; изключения от правилата;  промени в правомощията на съдиите, произтичащи от актуалната съдебната практика; правомощия на ЕК; изпълнение и възстановяване; средства за защита.

 

Обучението ще се осъществява чрез видео лекции на водещи експерти в областта на държавните помощи, работа с практически казуси, онлайн форум, допълнителни материали и тестове за самооценка. Работните езици са английски, немски и френски. 

 

Курсът е без заплащане на такси и се състои от 5 модула, до които участниците ще имат достъп до края на 2018 г.

 

За повече информация и за да се регистрирате за първия модул от обучението, посетете линка:  https://state-aid-online.eu

 


назад