Актуално

Начало | Актуално

Трансгранична присъствена среща по проблемите на убежището

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

На 07.12.2018 г. в Националното училище за съдии в гр. Солун, Гърция, се проведе трансгранична начална присъствена среща към дистанционния обучителен курс на програма HELP на тема „Правото на убежище в светлината на ЕКПЧ”. В нея взеха участие около 50 съдии, прокурори, представители на Държавната агенция за бежанците, ГД „Гранична полиция” и Дирекция „Миграция” от българска и гръцка страна.

 

В рамките на еднодневната среща беше представена и обсъдена правната рамка на Съвета на Европа в областта на убежището и миграцията, актуалната практика на ЕСПЧ, както и статута на лицата, търсещи убежище в България и Гърция в контекста на установените европейски стандарти. Участниците в срещата се запознаха и с обучителната методология на предстоящото дистанционно обучение по проблемите на убежището, което ще бъде осъществено в паралелни национални адаптирани издания за българските и гръцките магистрати и експерти. Българското издание на курса ще се проведе в периода 11.12.2018 г. – 15.02.2019 г.

 

Присъствената среща и планираното дистанционно обучение са организирани по проект „HELP в Европейския съюз”, финансиран съвместно от ЕС и Съвета на Европа, осъществяван от Съвета на Европа в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС. Проектът е насочен към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективно и точно прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво.  

 


назад