Актуално

Начало | Актуално

Заповед № РД-00-13/06.02.2019 г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устни изпити

06.02.2019

Заповед № РД-00-13/06.02.2019 г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2018-2019г. в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

 

назад